Forældrerådgivning

Besøg med Børneulykkesfonden på børnehjem i Tanzania januar 2018.

FORÆLDRERÅDGIVNING


 

Forældrerådgivning tilbydes til familier med børn, der udfordrer forældreskabet; fx. skolevægring, handiciap, psykiatriske diagnoser; autisme, ADHD, OCD, angst... m.m.

 

Jeg hjælper med at vurdere og pege på pædagogiske løsninger, der kan hjælpe børnene i tilbud med relevant støtte og behandling.

 

Jeg støtter samarbejdet med institutioner og skoler, og har fokus på forældreinddragelse som ressource til barnets bedste.

 

Når vores børn ikke trives, mister vi ofte overblikket og kan få brug for hjælp til at tænke klart og konstruktivt. Jeg kan hjælpe med at finde  næste skridt, vurdere behovet for skift af skole- og/eller botilbud, samt hjælpe med samarbejdet med kommuner og sociale tilbud.

 

Forældre har ofte beskeden erfaring med det sociale system og finder det svært at navigere i. Jeg hjælper med at rådgive om behovet, bevare overblikket og skabe kontakten, så I kan komme videre og jeres barn kan få den nødvendige hjælp og støtte.

 

Jeg tilbyder ligeledes §54 støtte i forbindelse med dit barns anbringelse.

 

 

MOBIL

+(45) 20 85 64 86