RÅDGIVNING TIL FORÆLDRE

RÅDGIVNING TIL FORÆLDRE

Rådgivning tilbydes til familier med børn og unge, der udfordrer forældreskabet; fx. skolevægring, psykiatriske diagnoser; autisme, ADHD, OCD, angst, handicap... m.m.

Når vores børn ikke trives, mister vi ofte overblikket og kan få brug for hjælp til at tænke klart og konstruktivt. Forældre har ofte beskeden erfaring med det sociale system og mange finder det svært at navigere i. Jeg kan hjælpe med at finde næste skridt, vurdere behovet for skift af skole- og/eller botilbud, samt hjælpe med samarbejdet med kommuner og sociale tilbud.

Jeg hjælper med at vurdere og pege på pædagogiske løsninger. Jeg rådgiver på baggrund af familiens samlede situation, bevarer overblikket og skaber kontakten, så I kan komme videre og jeres barn kan få den nødvendige hjælp og støtte.

Jeg har et godt netværkssamarbejde med andre privat konsulenter, fx. psykologer, psykiatere og familiebehandlere.

Som privat socialrådgiver støtter jeg samarbejdet med sagsbehandler, institutioner og skoler, og har fokus på forældreinddragelse som ressource til barnets bedste.

Jeg deltager som bisidder eller partsrepræsentant i møder og udarbejder skrivelser til brug for klagesager.

For referencer og tilbagemeldinger fra tidligere kunder tryk her.

Jeg tilbyder ligeledes §54 støtte i forbindelse med dit barns anbringelse.

Jeg kan tilbyde både fysisk fremmøde og online.

Kontakt mig, hvis du ønsker et tilbud. Du finder kontaktinformation herunder eller skriv via kontaktformularen her.

Lene Møllgaard

PRIVAT SOCIALRÅDGIVER

Jeg har kontor hos Center for Psykoedukation og Læring, Frederiksgade 7, 4., 1265 København K.

Mobil +(45) 20 85 64 86

E-mail LM@Lene-M.dk

Web Lene-M.dk

Følg mig på Facebook

Følg mig på LinkedIn

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst en besked